Парламентарната Комисия по бюджет и финанси намали на 9 процента данъчната ставка на книгите, бебешките храни и хигиенни артикули, както и на вестниците и печатни издания. Това стана, след като депутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, предаде БТА.

Бюджетната комисия прие на второ четене и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет. Вносителите на законопроекта пишат в мотивите си, че той е изготвен с цел усъвършенстване на данъчното законодателство. Предложенията са насочени главно към улесняване на данъчно задължените по закона лица.

Предложението на "БСП за България" лицата до 26-годишна възраст да бъдат освободени от данъци не беше допуснато за разглеждане, защото "се отклонява от духа на закона".

Комисията прие предложение на "ГЕРБ-СДС", подкрепено и от омбудсмана Диана Ковачева за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица. С изменението се възлага несеквестируемост на сумите, които работодателите възстановяват на работници и служители, ползвали данъчни облекчения за деца или за деца с увреждания. Омбудсманът посочи, че работодателите възстановяват на работниците и на служителите тези суми, които ползват като данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Те са антикризисна и социална мярка, но не са защитени и при запор се отнемат автоматично, затова се предлага да бъдат несеквестируеми. Омбудсманът обясни, че става въпрос за противоречива практика сред частните съдебни изпълнители, които правят тези удръжки понеже няма законов текст. Затова Ковачева се е обърнала към Камарата на частните съдебни изпълнители с настояване да дадат коментар. Самите те подкрепят това предложение.

Предлага се и допълнение във връзка с възникнали случаи на невъзможност за прилагане на данъчно облекчение, когато родителят е починал през данъчната година. Облекчението ще може да се ползва върху доходите на починалия, ако другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да го ползва, като декларация ще се подава от страна на наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или техните законни представители. Предвидена е преходна норма, съгласно която тази възможност да се прилага и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г.

Предлага се създаването на прецизираща преходна уредба, свързана със създадения ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г. Преходната норма цели коректното определяне във всички случаи от страна на работодателя на разликата, която се удържа от или се възстановява на лицето до 31 януари 2023 г. при определяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения.