След като през пролетта и лятото цената на руския природен газ се запази на ниски нива, общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД поиска тя да се покачи с над 15% от септември.

"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за септември в размер на 21,51 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7), съобщиха от обществения доставчик.

В сравнение с цената за август, предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ за септември, е по-висока с 15,21 процента или с 2,84 лв. / MWh, посочват от обществения доставчик.

Увеличението се дължи на повишените с над 45 процента спотови цени на европейските газови пазари за периода 1 - 10 август, в сравнение с цените за юли. Спотовият компонент е част от формулата, по която се образува доставната цена на природния газ, обясняват от "Булгаргаз".

"Булгаргаз" ЕАД информира още, че прогнозната цена на природния газ за октомври е 21,91 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за септември, прогнозната цена за октомври на 2020 г. е по-висока с 0,40 лв./MWh или с 1,86 процента.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10.08.2020 г. и е неокончателна. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за октомври ще бъде внесено в КЕВР на 10.09.2020 г., се посочва в съобщението.

Все още е рано да се прогнозира дали поисканото поскъпване на газа ще доведе до промяна на цената на парното и топлата вода. Тя за пръв път през юли беше обявена на годишна база.

Според променената наредба цените на топлоенергията могат да бъдат променяни два пъти годишно и то при промяна на цената на горивото с над 15 на сто.