73 процента от фирмите предвиждат да дадат бонуси, което е позитивно в днешната динамична среда, но се забелязва и промяна в мотивацията за това. Делът на компаниите, чието финансово състояние позволява раздаването на бонуси, спада от 33,70 процента през 2022 г. на 29,63 на сто през 2023 г. Това показва проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в периода 15-18 декември 2023 г.

Резултатите показват промяна в практиките на българските фирми по отношение на допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа, въпреки че делът на фирмите, които ще дадат допълнително пари, отново е значим. В проучването са участвали 162 организации и предприятия от различни сектори като услуги, строителство, търговия, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната, като сравнено с предходното проучване през 2022 г. се наблюдава ръст от 76 на сто на участвалите в анкетата мениджъри.

Проучването отчита ръст на работодателите, които дават бонуси, за да мотивират и запазят своите служители - от 43,48 процента на 51,85 на сто, а не толкова и само за Коледните празници.

Същевременно се наблюдава спад от 11,54 процента в процента на фирмите, планиращи да дадат бонуси, в сравнение с 2022 година. Този спад би могъл да се припише на редица фактори, според БТПП, като сред тях е предстоящото увеличение на минималната работна заплата от януари 2024 г., което ще създаде допълнителни финансови разходи за компаниите. Като причина да се въздържат, 4,3 процента от фирмите са посочили именно очакваното повишаване на заплатите на персонала.

Посочен е и общият недостиг на финансови ресурси, който е отражение на сегашните икономически условия. Тройно скача процентът на фирмите, на които финансовото състояние не позволява бонусиране в сравнение с 2022 и това е и водещата причина да се въздържат. Освен това някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнителни коледни бонуси, посочват още от БТПП.

Предстоящото увеличение на минималната работна заплата с 19,62 процента (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15,1 процента в третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година, водят до съществено нарастване на разходите за труд, отчитат от палатата. В индустрията увеличението е 16,6 на сто, в услугите е 13,9 процента, а в строителството достига 17 процента. От БТПП считат, че тези фактори, в комбинация с инфлацията, могат да обяснят защо 17 на сто от фирмите не планират да дават коледни бонуси, а също така и защо 9 процента от фирмите все още не са взели решение относно бонусите, което пък е повишение с 5 процента за 2023 година, сравнено с предходната 2022 г., показвайки увеличена несигурност и колебание сред бизнеса.

По отношение на начина на определяне на бонусите работодателите са разделени почти поравно между тези, които предоставят еднакви бонуси за всички служители (49,65 на сто), и тези, които определят бонусите индивидуално, в зависимост от представянето на служителя (39,72 процента). В 10,64 на сто от фирмите те се определят според йерархията и длъжността в компанията, пише БТА.

Относно размера на предвижданите от бизнеса бонуси, най-голям дял заемат тези до 200 лв. (34 процента), но се забелязва и увеличение в процента на фирмите, които ще дадат бонуси от 200 до 500 лв. - от 25 процента на 29 на сто за 2023 г. В същото време се наблюдава спад при планиране на по-големите бонуси над 1000 лв., които от 14 на сто през 2022 г. падат на 12 на сто през 2023 г.

Проучването показва още, че 49,64 процента от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен процент - 43,88, са увеличили размера на своите бонуси. Само 6,47 процента планират да предоставят по-ниски бонуси, което е намаление от 8 на сто през 2022 година, се посочва още в съобщението.

От БТПП заключват, че отново делът на фирмите, които ще раздадат коледни бонуси, е съществено по-голям от тези, които ще се въздържат, наблюдава се намаление на фирмите, които ще мотивират коледно своите служители в сравнение с 2022 г. Същевременно бонусите, които ще се дадат, ще са еднакви с 2022 г., но съществен процент ще дадат и по-високи от миналогодишните.