Съветът на ЕС одобри днес постигнатото с Европейския парламент споразумение за опростяване на правилата за използване на общностни средства, включително по политиката на сближаване, съобщи пресслужбата на институцията. Улесненията засягат всички фондове, независимо дали са управлявани пряко от Европейската комисия, непряко от различни организации, или съвместно с националните власти.

С новите правила ще се разшири възможността плащанията от бюджета на ЕС да се основават на постигнатите резултати. Когато липсват статистически или стари данни, могат да се използват експертни становища за оценка на разходите. Така се очаква да се намалят административните изисквания за получателите на средствата и за властите, които ще могат да се насочат повече към постиженията от политиката, а не върху събирането и проверката на финансови документи. Ще бъде ограничена опасността от грешки и ще бъде улеснен достъпът до средства на ЕС за малките получатели с ограничени възможности.

Малките организации ще се възползват и от това, че доброволческата дейност ще се признава като част от приноса им към изискването за съфинансиране.

За да се избегнат многократните проверки на едни и същи дейности и изпълнители, ЕК ще може да разчита в по-голяма степен на проверки и оценки, извършени от международни партньори и държавите в ЕС.

Новите правила ясно посочват, че ЕК няма да може да иска една и съща информация два пъти.

Тези мерки се очаква да намалят допълнително бюрокрацията и да позволят на получателите на средства, каквито са неправителствените организации, да се съсредоточат върху работата си на местно равнище.

Няколко изменения целят улесняване използването на различните програми и средства за финансиране на проекти, като при възможност се прилагат общи правила.

Например, чрез така нареченото "смесване" на ресурси ще стане по-лесно да се съчетае финансиране от структурните фондове на ЕС с финансови средства по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ще бъде възможно и съчетаването на безвъзмездни средства и финансови възможности от механизма "Свързана Европа" при финансиране на проекти в областта на превозите, енергетиката и информационните и комуникационните технологии.

Очаква се това да насърчи използването на вноски от националните бюджети и частни инвеститори, за да може средствата на ЕС да се използват по възможно най-добрия начин.

Финансовите правила на ЕС и най-важните разпоредби за прилагането им са променени и обединени в единен правилник, за да станат по-кратки и лесни за четене.

По силата на новите правила ще бъде улеснено използването на структурните фондове на ЕС за приобщаване на мигрантите и бежанците. Предвиждат се допълнителни действия за борба с избягването на данъци и с фиктивните дружества.

Очаква се Европейският парламент да обсъди тези промени на първо четене, а след това те ще бъдат върнати в Съвета за окончателно приемане.

Очаква се промените да влязат в сила през юли. Институциите на ЕС ще прилагат новите правила от началото на следващата година.