Общият брой на осигурените в четирите вида пенсионни фондове нараства, сочат данните на Комисията за финансов надзор за септември 2020-а. За период от една година броят им достига 4 809 530 души, което е ръст от 1,62 на сто.

Статистиката сочи, че в системата на допълнителното пенсионно осигуряване в края на тримесечието са акумулирани нетни активи на стойност 16,460 млрд. лева. За година сумата нараства с 8,33 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2020 г. възлизат на 156,444 млн. лв. и се увеличават с 6,04 на сто в сравнение с отчетените през същия период година по-рано. Нетният финансов резултат на дружествата към 30 септември 2020 г. е в размер на 45,593 млн. лева.

Припомняме, че до края на ноември трябва да бъдат внесени за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат фазата за изплащане на вторите пенсии.

Първите, които ще придобият право на пенсия от Универсални пенсионни фондове (УПФ), са родените през 1960 година жени, тъй като тяхната пенсионна възраст е по-ниска от тази на мъжете. Родените на 1 януари 1960 година навършват изискуемата пенсионна възраст на 1 септември 2021 година. Броят на жените, които ще навършат през 2021 година изискуемата възраст за пенсиониране е около 20 000. Това са жените, родени от 1 януари 1960 година до 30 април 1960 година.

Първите мъже, които ще навършат изискуема възраст за пенсиониране, даваща им право на пожизнена пенсия за старост от УПФ, или 64 години и 7 месеца, са родените между 1 януари 1960 и 31 май 1960 година и те ще навършат пенсионната възраст през 2024 година.

Депутатите от ГЕРБ предлагат и промяна в срока за прехвърляне на парите за втора пенсия от частните пенсионноосигурителни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

В момента това право може да се реализира до пет години преди пенсиониране.

В периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички, които са пропуснали 5-годишния срок за прехвърляне на парите си за втора пенсия от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд (УПФ) към НОИ и имат желание ще могат да го направят. Това предвиждат предложения на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса за социално осигуряване.

В този период, хората, на които вече е отпусната пенсия, без да са успели да променят осигуряването си ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент.

Предлага се още:

  • От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. хората да имат тази възможност - не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсиониране.
  • От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им за пенсиониране.
  • След 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им за пенсиониране.