Базираният в Лондон Аналитичен институт по темите на ядрената енергетика предупреждава в доклад, че ако не построят нови централи, след 2030 г. България и останалите страни от Югоизточна Европа ще трябва да внасят ток. Това ще доведе и до скок на цените на електроенергията както за бита, така и за бизнеса.

Преминаването към използването на по чиста-енергия, което е подкрепено от международни документи, ще се отрази на енергийните пазари в Югоизточна Европа. Регионът е особено уязвим, тъй като страните ще трябва да се откажат от въглищните си централи, които произвеждат значителни количества от необходимата им електроенергия.

Това, според доклада, заедно с нуждата от значителни инвестиции в ниско въглеродни мощности и растящите цени на емисиите, може да предизвика енергиен дефицит и поскъпване на тока след около десетина години.

Този недостиг от своя страна може да забави и затрудни икономическото и социалното развитие и това да се превърне в основен проблем в региона.

Същевременно възобновяемите източници, въпреки развитието на технологиите, все още не могат да предоставят сигурна базова енергия.

Позовавайки се на това, авторите на доклада препоръчват да се инвестира в изграждането на нови ядрени мощности в Югоизточна Европа. Теза, която ще бъде дискутирана на днешната кръгла маса.

Докладът на базирания в Лондон Аналитичен институт по темите на ядрената енергетика ще бъде обсъден на дискусия в София по-късно днес.