След отчета на болниците за деветмесечието ще се направи анализ на финансовото им състояние, каза министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на днешния парламентарния контрол. За първото шестмесечие на годината общите задължения на държавните болници са над 529 млн. лв., като над 127 от тях са просрочени, посочи той. Общите задължения на общинските болници са над 149 млн.лв., а от тях над 32 млн. лв. са просрочени.

По думите му пандемията от COVID-19 е поставила болниците пред сериозни предизвикателства, включително и финансови. Необходимостта от изолиране на болните от COVID-19 е довела до изоставане на другата извършвана досега дейност. Отчетеният обем на заплащане от НЗОК е намалял с 16 на сто в сравнение със същия период на миналата година, добави министър Ангелов.

Той подчерта, че има условия за финансово подпомагане на болниците - чрез анекс към Националния рамков договор /НРД/ и чрез заплащане по методиката за дейности, извършвани в неблагоприятни условия. В НРД са разписани правилата за финансиране на лечебните заведения и не е предвидено да се възстановяват средства на НЗОК, увери министър Ангелов.

От 1 август от бюджета на МЗ ще се повишат средствата по Наредба 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Част от средствата ще бъдат за лечебни заведения със структури за пациенти с инфекциозни заболявания, както и болници в отдалечени райони, които са основно общински, допълни той. Цените на клиничните пътеки ще бъдат увеличени средно с 10 на сто, добави още министър Ангелов.

В същото време Сметната палата обяви, че ще извърши три одита на изпълнението на разходите по прилагането на мерките в борбата с COVID-19.

Първият одит е "Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 - икономически мерки за микро, малки и средни предприятия". Той ще бъде осъществен в министерствата на икономиката и на финансите.

Вторият одит е "Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 - мерки за социална подкрепа и заетост" и ще бъде в Министерството на труда и социалната политика и агенциите по заетостта и социалното подпомагане, уточняват от Сметната палата.

Третият одит е "Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 - мерки за подпомагане на земеделски производители" и ще бъде в Министерството на земеделието и ДФ "Земеделие".

И трите одита ще обхванат периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г., се посочва в съобщението.