Япония, Франция, Германия, САЩ и други богати държави извличат икономически ползи, оценявани на милиарди долари от глобална програма, която е предназначена да помогне на развиващите се страни да се справят с негативните последици от изменението на климата. Това показва анализ на Ройтерс на данни, огласени от Организацията на обединените нации (ООН) и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предаде БТА.

Богатите страни извличат финансова изгода от ангажиментите, които са поели да предоставят по 100 млрд. долара годишно на по-бедните държави. Целта е по-слабо развитите икономики да ги инвестират в технологични решения за намаляване на емисиите от вредни газове в атмосферата и да финансират инициативи, които да им помогнат да се справят с екстремните климатични явления.

На практика обаче богатите държави отпускат част от тези пари на по-бедните страни под формата на заеми, по които се начисляват лихви. Друга част от средствата се предоставят безвъзмездно, но ползването им е обвързвано с условия, които носят финансова изгода за страните, които отпускат парите. Това сочи анализ на данните, свързани с тези траншове, направен от Ройтерс.

Богатите страни са отпуснали на по-бедните заеми в размер на най-малко 18 млрд. долара. Лихвите по тях не са по-ниски, а са определени спрямо текущите пазарни нива, посочва агенцията. Сред държавите, които са предоставели подобни кредити са Япония (10,2 млрд. долара), Франция (3,6 млрд. долара), Германия (1,9 млрд. долара) и САЩ (1,5 млрд. долара). Тези данни се базират на анализ на Ройтерс и на програмата по журналистика на Станфордския университет, наречена "Биг лоукъл нюз" (Big Local News).

Заемите, които се отпускат в рамките на програми за опазването на околната среда и на други проекти в подкрепа на развитието на по-бедните страни, обикновено се отпускат при нулев или минимален лихвен процент, посочват експерти.

Кредити за още най-малко 11 млрд. долара са предоставени при условие, че страните, които ги получават, наемат компании от страната кредитор или закупят от тях материали и техника. Повечето заеми, предоставени по тази схема, са били осигурени от Япония.

Подобни условия са били поставени и на държавите, които са получили безвъзмездно най-малко 10,6 млрд. долара от 24 държави и от Европейския съюз, посочва Ройтерс.