Има сигнали за частично възстановяване на икономическата активност в страната. Това става ясно от Икономическия преглед на Българската народна банка (БНБ) за третото тримесечие на годината.

Такива сигнали дават краткосрочните конюнктурни индикатори.

"В резултат на разхлабването на въведените ограничителни мерки в България и чужбина срещу COVID-19 през третото тримесечие на 2020 г. се наблюдаваше устойчиво подобряване на бизнес климата и доверието на потребителите. Тези процеси бяха съпроводени с нарастване спрямо предходното тримесечие на продажбите в търговията на дребно, оборотите в промишлеността и индексите на производство в строителството и услугите, а също и с понижаване на равнището на безработица до 7.9% през август спрямо 8.8% през май 2020 г. според сезонно изгладените от БНБ данни на Агенцията по заетостта", пише в анализа на БНБ.

Според Централната банка, ако липсват ескалация на броя на заразените с COVID-19 и последващо затягане на противоепидемичните мерки, което да се отрази на икономическото поведение на домакинствата и фирмите, очакванията са "през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г. да продължи тенденцията към възстановяване на икономическата активност на верижна база, но реалният БВП да остане под нивото си от периода преди пандемията."