Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедурата "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" /ОПИК/ са в размер на 71 736 919, 65 лв.

Днес започна оценката на последните три оценителни сесии, с което всички над 27 хил. подадени проектни предложения по процедурата вече са в оценка, съобщиха от Министерството на икономиката.

"Изпълняваме един от основните ангажименти, които поехме, а именно по-бързо достигане на средствата, за преодоляване на икономическите последици от кризата, към българския бизнес", е коментирал министърът на икономиката Лъчезар Борисов, цитиран в прессъобщението.

По думите му бързото усвояването на средствата от българските фирми, както и скоростта по тяхното изпълнение, са изключително важни. Борисов е посочил, че само за последния месец са изплатени над 40 млн. лв. и е допълнил, че са осигурени необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

Управляващият орган на ОПИК е подписал нови 1209 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от девета и десета оценителни сесии по процедурата.

Приключила и оценката по дванадесета оценителна сесия, като по нея са одобрени за финансиране 778 проектни предложения.

През тази седмица приключи подаването на проектни предложения и по процедурата за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", се напомня в прессъобщението.

До крайния срок (16.30 часа на 24 август) са получени 1932 броя проектни предложения на стойност 263 688 340.21 лева.