Във варианта на Плана за възстановяване и устойчивост на служебния кабинет са планирани близо 52 млн. евро за дейности, свързани с опазването на околната среда. Най-голямата част от тях, 49.5 млн. евро европейско финансиране са за проекта за екологичен транспорт и велоалеи в раздел "Свързана България". Предвидено е да бъдат закупени превозни средства с нулеви емисии за обществения транспорт, до 68 броя превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за градския и междуселищния обществен транспорт, като ще бъдат осигурени и зарядни станции за тях.

В проекта е планирано да се разработят интегрирани транспортни системи и цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт. За целта ще бъдат осигурени 27 бр. зарядни станции и в 10 общини ще бъдат внедрени интегрирани транспортни системи и/или други мерки за дигитализация на транспорта, а финансовият ресурс е около 8% от бюджета.

78% от средствата за автобуси с нулеви емисии

Близо 78% от средствата от общия финансов ресурс, предвиден за изпълнение на пилотната схема, е предназначен за закупуване на автобуси/тролейбуси и зарядни станции.

10% от средствата от общия финансов ресурс, предвиден за изпълнение на пилотната схема, са заделени за инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към пешеходци и велосипедисти, както и разработване/актуализация на ГПОД. Бюджетът ще се разпредели съобразно идентифицираните по градове инвестиционни нужди.

110 км велосипедна инфраструктура

На трето място фокусът е за развитие на пешеходната и велосипедната инфраструктура, изграждане на пешеходни надлези - 5 броя, осветеност на 170 броя пешеходни пътеки, изграждане на 110 км велосипедна инфраструктура. Това като цяло е малко, но стъпка в правилната посока, коментира Радост Маринова, председател на сдружение "Велоеволюция". В момента Българската асоциация за алтернативен туризъм подготвя Национален велосипеден план на България, който може да даде нова посока на развитие на велосипедния транспорт у нас в градовете и между населените места като цяло.

Проектът предвижда изпълнение на мерки за успокояване на движението на входовете на населените места - намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделителен остров и комбинация от тях в 15 общини.

Сред мерките е и разработване на генерални планове за организация на движението, които да усъвършенстват системата за регулиране на движението в населените места за намаляване интензивността на трафика, катастрофите и замърсяването на въздуха.

Схемата може да стартира до края на годината

По нея може да бъдат включени градски общини с изключение на 10 те най-големи (Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София). Досега проектите по оперативните програми за регионално развитие и за околна среда са финансирани без изискване за съответствие с план за устойчива градска мобилност. Освен това, по-голямата част от подвижния състав не е с нулеви емисии. По тази причина се очаква новата схема да има по-голямо въздействие върху качеството на въздуха. Предвидените в новата схема инфраструктурни мерки имат и по-голям акцент върху безопасността.

3e-news.net