В условията на недостиг на кадри са мобилизирани усилията на Агенцията по заетостта за активиране и регистрация в бюрата по труда на хора в пенсионна възраст. За периода януари-август т.г. общо 1486 регистрирани, придобили право на пенсия, са постъпили на работа със съдействието на трудовите посредници. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на днешния парламентарен контрол.

По данни от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на тази година заетите на възраст 65 и повече години са 97 700. Коефициентът на заетост за тази група е 6.6 процента, като ръстът в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е 1.3 процентни пункта, посочи Бисер Петков.

Средно за ЕС равнището на заетост на хората над 65 години е около 6 процента.

В Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани посредническите услуги, които подпомагат пенсионерите да си намерят работа. Хората, придобили право на пенсия, могат да се регистрират в бюрата по труда и да ползват информация за свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане. Наблюденията на експертите в Агенцията по заетостта показват, че все по-често решаващи за избора на работодателя са доказаните умения на кандидатите - както професионални, така и личностни, каза министър Бисер Петков.

Ангажираността, отговорността, дисциплината, навиците за труд се оценяват положително от работодателите, подчерта Петков и допълни, че все по-често работодателите приемат представените им профили на хора в пенсионна възраст.