Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята, че с преработения вариант на Плана за възстановяване и устойчивост е постигнато известно подобрение, но то е в минимална степен. Това е записано в становище на бизнес организацията, което е изпратено до вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова.

Според АИКБ по-съществено подобрение се забелязва само в областта на водородната икономика.

Сред невъзприетите предложения от АИКБ посочват: предвиждането на механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на Плана - с участието на социалните партньори и заинтересовани страни; обхващане на всички реформи, предвидени в Националното тристранно споразумение, а не само на част от тях; намаляването на броя на административните структури; мерки и инвестиции за по-слабо развити и изоставащи региони, насърчаване и подкрепа на малките и средните предприятия.

От АИКБ отново напомнят, че трябва да се обърне съществено внимание на въпроса за управлението на инвестициите, в съответствие с принципите на партньорство при инвестирането на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, допълва БТА.

Асоциаиицята подновява предложението си наблюдението да се извършва или в рамките на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, или да се създаде по аналогия Комитет за наблюдение на изпълнението на Плана. Според бизнеса това би позволило участието на социалните партньори по прозрачен начин във вземането на решения по детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите по области на политика.

АИКБ подновява и предложението си в Плана да се създаде специална област на политика за справяне с демографската криза. 

АИКБ с голямо съжаление отбелязва липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на електрически превозни средства, производството на електродвигатели, акумулатори, батерии.