Бизнесът настоява да се спре налагането на запори върху банковите сметки на компаниите и описите на движимо и недвижимо имущество, заради кризата с коронавируса в страната.

Мярката е предвидена в Проектозакона за мерките по време на извънредното положение, но само за гражданите и техните доходи от заплати и пенсии. В позиция до властта, Българската стопанска камара поиска защитната мярка да се впише и за фирмите.

Днес НС ще гласува на първо четене Закона за извънредното положение, в който е заложено да отпаднат запори върху пенсии и заплати за частни лица.

От Стопанската камара подкрепят мерките, предложени от правителството за справяне с последствията от пандемията, но призовават законовите текстове, които засягат едни и същи обществени отношения да бъдат внимателно прецизирани. Работодателите отбелязват че трудово-правните отношения и мерките за подпомагане на бизнеса са от особена важност за запазването на работните места. Затова предлагат да се спрат запорите на банковите сметки и описа на имуществото и на фирмите, не само на гражданите, както се предвижда в проекта на закона.

От Българската стопанска камара отбелязват и различния режим при изплащането на обезщетенията и възнагражденията при отпуск, непълно работно време или преустановяване работата на предприятието, който не трябва да бъде подкрепян, защото независимо по чия инициатива е преустановена дейността, последствията както за работодателя, така и за неговите работници и служители ще бъдат едни и същи - прогресивно намаляване на възможностите за заплащане на възнаграждения и обезщетения.

В заключение в позицията се посочва че ясните и непротиворечиви правила са особено необходими за всички работодатели и работещи, за да им дадат поне минимална сигурност в ситуацията на извънредно положение.