Бизнесът и синдикатите настояват за незабавни срещи с всяка от парламентарно представените политически партии, на които да се потвърди, че Националният план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ ще бъде внесен в Европейската комисия /ЕК/ до края на април. Според национално представителните организации на работодателите и работниците - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ и КТ "Подкрепа" по този начин страната ни ще може да получи предвидени средства в плана още през юли, август и септември.

Припомняме, че на 9 април вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че няма да внася за приемане от правителството Националния план за възстановяване и устойчивост на България, а ще остави това да стори следващият състав на Министерския съвет.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров напомни, че на 30 октомври 2020 г. е беше публикуван първият вариант на НПВУ, който е бил изготвен от работна група под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев. Още преди публикуването на първия вариант е имало срещи и продължават да се провеждат обществени консултации. В резултат на това, на 8 февруари 2021 г., е публикуван втори вариант на НПВУ, който развива първоначалния документ и бил е съобразен с немалка част от препоръките, които са направени.

Предложения

Пламен Димитров уточни, че национално представителните организации на работодателите и работниците имат три конкретни предложения, за да се доразвие НПВУ, допълва БТА. Те искат да се предвидят допълнителни средства за новосъздадените по тяхно настояване три фонда - "Технологична модернизация", "Зелен преход", както и "Дигитализация", в новия елемент на Стълб 1: Програма за икономическа трансформация.

За целта организациите настояват да бъде заделен допълнителен ресурс от 400 млн. лева, което ще позволи общата сума да нарасне до 1,3 млрд. лева спрямо настоящите 900 млн. лева. Тези средства трябва да се осигурят посредством трансформиране на аналогичен ресурс от други области от грантовете и нисколихвените кредити. Освен това организациите искат да се предвидят допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, които да са в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с предвидените до момента 200 млн. лева, общата сума на финансова подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева. Според тях това ще позволи поне 1/3 от работещите в България да могат да бъдат обхванати от тази програма. Освен това е необходимо да бъде заделен ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. Тези средства следва да се осигурят чрез трансформация на аналогичен ресурс за енергийна ефективност на сградите от грантове и нисколихвени кредити.