Лигата на арабските държави, която имаше среща с правителствени ръководители на ЕС в Египет, е организация, която стартира от преди 25 години. В нея няма единна политика между държавите - членове. ЕС също не беше последователен в поведението си към арабските държави, създаване на напрежение, последващ период на активна миграция към ЕС. Европейските страни трябва да разберат, че не може да се работи с арабските страни от позицията на външна намеса в управлението им. Това каза  Аспарух Карастоянов, бивш търговски съветник в Кувейт, в студиото на телевизия "Блумбърг".

"Тази първа среща се превръща в базов инструментариум за решаване на определени въпроси на базата на защита на икономически интереси. Три въпроса бяха поставени: първата тема беше свързана с екологията, втората с миграцията  и третата - с тероризма  и антитерористичните мерки", уточни Карастоянов.

Срещата дава нов ъгъл на погледа към арабските държави и може да коригира поведението на европейските страни, да се запознаят по-добре с условията в арабския свят.

"Всяка една европейска страна води собствена политика в арабските страни, що се касае до икономически отношения. Що се отнася до политическа стратегия, на база на рецептури, които идват отвъд океана, определени страни се включват към определени инициативи, за промяна на ръководството, оттук нататък има и негативно отношение на ЕС към отделни страни", посочи бившияг търговски представител.

Погледнато исторически, по думите на Карастоянов това са страни, създадени на основата на племена, а управляващото племе в един момент създава структура, която ангажира цялата родова общност в управлението на страната. В тази връзка Карастоянов посочи, че "в арабския свят бизнесът се прави отгоре надолу". Определени страни трябва да бъдат ухажвани, посещавани от премиера и бизнес делегации. Търговските палати на тези страни са държавен инструментариум за правене на бизнес и членовете на тези фамилии са със сериозно присъствие в тези структури.

"България няма политическа тежест като партньор на арабските държави. Ако се погледне обемът на търговските ни отношения след 90-та година, той бележи драматичен спад. България доброволно се оттегли от тези пазари, давайки възможност на други страни да влязат на позициите й. През външнотърговските си поделения страната ни имаше организация да доставя стоки и услуги в целия свят. Десетки пъти е намалението на търговския обем", каза още Карастоянов и посочи единствения начин за възстановяване на отношенията: "Последователно, агресивно присъствие на държавни бизнес делегации в тези държави. Ако се направи една статистика колко потенциални инвеститори са били спирани от бизнес у нас заради визи, аз лично познавам десетки случаи. Вече 2 години не е организирано посолство в Рияд", уточни Карастоянов.