Въпросът за двойните стандарти при храните в Европейския съюз излиза от своя политически етап и навлиза в следващ - експертен. Това коментира по време на представяне на ново проучване на пазара на храни и спиртни напитки и големите им дистрибутори в ЕС Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите.

На пресконференция днес КЗП, КЗК и БАБХ презентираха нов проект "Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики, финансиран от Програмата на ЕС за потребителите /2014-2029 г./. Целта на този проект е именно чрез спазването на единната европейска методология изследването да послужи като модел за по-нататъшното правоприлагане на измененията в Директивата за нелоялни търговски практики, която ще бъде факт от 1 януари 2020 г. "Тогава, когато стане ясно, че законът е в сила и това е нелоялна търговска практика, правоприлагащите органи трябва да имат този алгоритъм", коментира Димитър Маргаритов.

Този етап на проучване е основно експертен, защото е свързан с експертното набелязване на конкретните продукти и на пазарите, от които трябва да бъдат закупени, посочи още той. Проучването ще обхване общо седем продуктови групи стоки - спиртни напитки; макаронени изделия; млечни продукти сладкиши; зехтин; подправки; консерви. В групата на консервите влизат и детските храни. Конкретното пюре, което ще бъде подложено на съпоставка и анализ е на ХИП - с броколи, уточни представителят на КЗК Константин Райков.

Критериите, по които са избрани новите продукти за анализ, са голямото им разпространение в търговската мрежа и предлагани със "същата опаковка и търговска марка", независимо от разликите в езика, използван за предоставяне на информацията. За целта е предвиден снимков материал на избраните продукти.

Пробите ще бъдат закупени от Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария. Критерият за избор тук е различната степен на икономическо развитие, съседна страна /териториална близост на пазарите/ и държави със сходно управление и структура. Избрани са и две търговски вериги с пълно покритие в проучваните държави. Контролните органи ще вземат пробите при спазване на стриктни правила, а оценката за съответствие ще протече в няколко етапа.

Работна група от специалисти на КЗП, БАБХ, Министерството на икономиката, потребителските организации и научни институти ще бъдат ангажирани в проекта. Тестването ще се извършва в акредитирани лаборатории по методология, разработена от Генерална дирекция "Съвместен изследователски център" на ЕК в тясно сътрудничество с компетентните органи на страните-членки на ЕС, организации на потребителите и други заинтересовани по веригата.

Резултатите трябва да излязат до 31 януари 2020 г. и тестовете ще докажат дали съществуват различия в състава и сетивните свойства на храни от дадена марка и колко значителни са те, обясни Маргаритов. Крайната цел е всяка страна от ЕС да прилага еднакви мерки за взимане на тестове и проби на храните, така че производители и търговци да са наясно с тях и да не могат да ги оспорват, а доказателствата за двоен стандарт при харните да са категорични и съпоставими.

По думите на Димитър Маргаритов процесът ще бъде повече въпрос на законодателна техника, а не на сложен процес. Причината - има консенсус по темата, че двойният стандарт трябва да бъде преодолян и това трябва да стане по този начин - чрез Директивата, чрез законодателството, което от догодина ще влезе в сила, посочи той. От КЗП припомниха, че анализът през 2017 г. на двойния стандарт при храните, след взети проби от 30 продукта, показа при 19 от тях /63 на сто/ различия в качество, състав и сетивни свойства.

Статистиката показва, че потребителите в Западна Европа са около 400 млн. души, докато в Източна Европа те са около 100 милиона. "Заради големия икономически интерес битката с двойния стандарт е трудна, а съпротивата огромна. Разделението не е между гражданите, а между големите корпоративни интереси", коментира Маргаритов.

Според директора на Дирекция "Контрол на храните" към Българската агенция по безопасност на храните д-р Любомир Кулински, и трите проучвания на агенцията за стигнали до заключението, че проблемът с двойния стандарт при храните наистина съществува. Той припомни етапите на проучването, започнало през 2017 г. до последното,доказало категоричното наличие на двоен стандарт.