През април тенденцията на свиване на безработицата в България продължава, достигайки ниво от 6,4%. Това е най-ниското равнище на регистрирана безработица, считано от декември 2008 г. насам, съобщават от Агенцията по заетостта.

Понижението е с 0,4 процентни пункта спрямо март и с 1,2 процентни пункта на годишна база.

Регистрираните безработни в края на април са 210 973, като броят им се свива с 4,8% спрямо предходния месец и с 15,4% спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни през април са 19 927 лица. От тях 1 155 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината медиаторите и посредниците в бюрата по труда са активирали 23 498 лица. През април 475 лица са се регистрирали като търсещи работа лица. 

Данните на Агенцията по заетостта сочат, че на работа през месеца са постъпили 22 049 лица, като над 95% от тях са устроени в реалната икономика.

В субсидирана заетост са включени общо 877 лица, в т.ч. 511 по схеми на ОП Развитие на човешките ресурси, 304 по програми и 62 по мерки.

На първичния пазар са заявени 24 619 работни места, като 85,5% от тях са от частния сектор. Работните места, свързани със сезонната заетост през месеца, са 8 226, отбелязвайки ръст на месечна и годишна база, съответно с 24,1% и с 16,8%.

Най-голям е делът на свободните работни места на първичния пазар в хотелиерството и ресторантьорството (28,2%), преработващата промишленост (19,2%), търговията (13,9%), селското, горското и рибното стопанство (6,8%), строителството (5,9%) и др.

Най-търсените през април професии с посредничеството на Агенцията по заетостта са били: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; чистачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.