Очаква се до края на годината да стартира процедура за закупуване на около 15 броя мотрисни влакове за средни разстояния, както и за доставка на 30 до 50 броя нови вагона. По разчети така ще бъдат осигурени над 4 000 места за пътуване на средни и дълги разстояния. Това е заявил министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на обществено обсъждане на тема "Закупуване на нов подвижен състав за нуждите на БДЖ и инвестициите в националната железопътна инфраструктура".


По първоначални проучвания доставката може да се осъществи най-рано в средата на 2023 г. Индикативната стойност на инвестицията е за малко над 100 млн. евро и е планирана по начин, който няма да затрудни финансовото състояние на дружеството.

"Трябва да се мисли за услугата, за нейната привлекателност спрямо обществото, за нейната устойчивост, дългосрочност и изпълнение на целевите показатели, които БДЖ има пред себе си, за да бъде доставчикът на тази основна услуга по договор с държавата и след 2024 година, когато пазарът ще се либерализира", е заявил транспортният министър.

Росен Желязков е отбелязал още, че националният железопътен превозвач трябва да убеди обществото, че се развива във възходяща тенденция, за да запази единствената и лидерска позиция в пътническите превози.

Паралелно със закупуването на нови мотрисни влакове и вагони се работи и по програма за модернизация и ремонт на наличните такива, както и на локомотивите. Вече се водят разговори с производителя на локомотивите "Шкода" и възможността за тяхната модернизация, която ще доведе до увеличение на максималната скорост за движение до 160 км/ч, както и експлоатационната им годност с 20 години. В процес е процедура за капиталов ремонт на наличните мотрисни влакове.

Също така се водят преговори с Дойче Бан (DB) за закупуването на около 100 броя вагони, експлоатирани и поддържани от немските железници. По първоначални изчисления, необходимата инвестиция ще бъде по-ниска от тази за реновирането и модернизирането на собствените вагони, а тяхната доставка може да бъде изпълнена в рамките на една година, е посочил министърът.

В рамките на общественото обсъждане е представена инвестиционната програма на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в перспектива до 2030 г., като дотогава 50 на сто от цялата железопътна мрежа ще бъде модернизирана.

На обсъждането присъстваха и управленските екипи на БДЖ и НКЖИ, представители на синдикалните и работодателските организации, висшите учебни заведения ВТУ "Тодор Каблешков", Техническият университет София и УНСС, неправителствени организации и железопътни експерти.