България е на едно от първите места в ЕС по дял на хората, които работят прави. За сметка на това хората, упражняващи тежък труд, у нас са по-малко от средното за Европа. Това се вижда от статистика, обявена вчера от Евростат.

У нас 28.4% от хората работят прави. По-голям е делът на тази категория работещи само в Испания (43.1%), Малта (31.1%), Италия (28.5%) и Румъния (35.6%). Средното ниво за ЕС е 20.3%.

По дял на хората, които работят седнали, сме близо до европейското ниво. У нас 34.8% работят на бюро, компютър и пр., а за ЕС делът им е 38.6%. В три европейски държави над половината от работещите спадат в тази категория Германия, Холандия, Люксембург, а Дания е близо до средата с 48.1%.

Тежък физически труд упражняват 11.6% от европейците, като най-висок е делът им в Гърция (21.5%), Полша (16.1%), Унгария (15.9%) и Латвия (15.2%). У нас 8.6% от работещите спадат в тази категория.