България е на трето място по брой Финтек (Fintech) компании в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), съобщиха експерти на банка Уникредит по време на 27-ата годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В страната ни развиват дейност 70 технологични компании, които предлагат финансови услуги. След нас са Чехия с 67, Румъния - 59, Словакия - 30, Унгария - 27, Словения с 15.

Преди нас в региона с най-много Финтек (Fintech) компании има в Русия (216) и Турция (101). България е номер едно и по още един показател - най-голямо финансиране, набрано от една компания в размер на 25 млн. евро за български проект в сферата на финансирането и управлението на риска, отчетоха банкерите.

Общо в региона на ЦИЕ , включително Русия и Турция има над 600 нови фирми, създадени през последните години предлагащи финансови услуги чрез модерни технологии. Най-много от тях са в сферите на транзакции и разплащания, финансиране и инвестиции и управление на активи. В областта на разплащанията с криптовалути вече работят 60 компании, съобщиха банковите експерти.

Секторът на високотехнологично финансови компании отбелязва голям растеж през последните години, но те работят най-вече в Западна Европа. В Централна и Източна Европа са само 9процента. Затова Уникредит вижда голям потенциал за развитие на дигитална инфраструктура в региона, отчетоха по време на работните сесии Матео Фераци, координатор Стратегии и корпоративни прогнози на Уникредит за ЦИЕ и Андреа Диаманти, ръководител копоративно банкиране в Уникредит. Дигиталното банкиране, отнасящо се до операциите на индивидуални клиенти се развива бързо в ЦИЕ и държави като Чехия, Турция и Сърбия са удвоили броя на потребителите от 2010 г. до сега, посочват изследванията.

Демографските тенденции също благоприятстват развитието на дигитализацията в ЦИЕ, като поколенията, родени в дигиталната епоха са почти 50 на сто от населението на региона. За Западна Европа хората от тези поколения - под 35 години, обаче са 40 процента, но въпреки това цифровото банкиране бележи растеж. Други фактори, които подкрепят развитието на дигитални услуги в банковия и финансов сектор са високият процент на мобилно и интернет проникване - съответно над 100 процента и над 60 процента. България е на последно място в Европа по дял на лицата, ползващи интернет банкиране - малко над 10 процента, дори след Сърбия и Румъния, посочват експертите на Уникердит.

Банката представи и прогнозите си за макроикономическите показатели за 2018 г. и 2019 г., които за България предвиждат над 4 на сто нарастване на БВП през тази година и значителен спад на необслужваните кредити до 7,7 на сто през 2019 г. при малко под 10 на сто към края на първото тримесечие на тази година.

Ръководител на българската делегация на на Годишната среща на ЕБВР е министърът на финансите Владислав Горанов.