За последните 15 години липсата на най-важните реформи - тези на съдебната система и подобряване работата на правителство и администрация е причина България да не успява да повиши качествено общата си оценка за икономическа свобода. За 2005 г. България получава обща оценка от 7,17 и въпреки че след това регистрира някакви подобрения в повечето подиндекси те са толкова малки, че в тазгодишното издание общата оценка достига 7,74.

Това се казва в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) на представянето на България в Индекса за икономическа свобода по света, издаван от института "Фрейзър". ИПИ е местен партньор на института "Фрейзър" и член на Мрежата за икономическа свобода.

Оценката 7,74 класира България на 32-ро място в тазгодишното издание, ползващо данни за 2018 г. Точно пред нас се класират Люксембург (7,75 общ индекс на икономическа свобода) и Перу (7,76), а с малко по-слабо представяне са Испания (7,73) и Исландия (7,71).

Индексът мери степента, в която политиките и институциите по света подкрепят икономическата свобода. Подиндексите, на базата на които се гради общата оценка, са: регулации, свобода на международната търговия, стабилни пари, правна система и право на собственост, размер на правителството.

В анализа си ИПИ отбелязва, че "двата проблематични подиндекса за България (съдебна система и размер на правителството) освен че са с най-ниски оценки през годините са и тези, които не регистрират значително подобрение" спрямо предишни класации. Това обезсилва донякъде останалите промени, които се наблюдават в областта на търговията и регулирането.

При Регулации (7,87) се наблюдава се леко подобрение, но от ИПИ изтъкват, че най-слабо страната се представя при безпристрастността на публичната администрация (4,75 от максимални 10) и административните изисквания (4,52), като при тях има и видимо влошаване през последните години. Максимални оценки България получава в регулирането на кредитния пазар, започването на бизнес и лицензирането.

България постига добър резултат в подиндекс Свобода на международната търговия (8,47) -поради членството си в ЕС, заради което категориите за мита и регулаторни пречки пред търговията са с висока оценка.

Валутният борд остава гарант за стабилността на лева, като Стабилни пари (9,56) е категорията, в която България традиционно постига най-добрите си резултати. По-високата инфлация за 2018 г. не допусна по-доброто класиране в тази категория.

Правна система и право на собственост (5,92) - изменението на този подиндекс е причината за чувствителното подобрение на общото класиране на България от изданието от 2018 г. Данните на института "Фрейзър" показват, че в предходните три години (2015, 2016, 2017) подиндексът е имал стойности, съответно 5,34, 5,37, 5,87. Въпреки подобрението този подиндекс остава най-слабият аспект на икономическата свобода у нас, констатира ИПИ. (През 1990 г. този подиндекс е имал най-високата си стойност - 5,96.)

В рамките на подиндекса оценката за безпристрастността на съдилищата остава много ниска (4,37), слабо е представянето и при независимостта на съдебната система (4,85) - въпреки направените законодателни и административни промени.

Размер на правителството (7,13) - в този компонент класирането на България се влошава, по линията на по-ниска оценка на държавното потребление. Оценката е сравнително ниска и в резултат на високите държавни разходи и бюджетни трансфери и субсидии. Положително влияние обаче оказва благоприятният данъчен режим и, в частност, плоския данък.

ИПИ отбелязва, че въпреки застоя в резултата си (индекс 7,76 и 26 място за 2017 г., 7,60 (41) за 2016 г. 7,52 (44) за 2015 г.) и липсата на качествени промени в съдебната система и работата на изпълнителната власт, страната ни се изкачва нагоре по технически причини: промяна на броя страни, участващи във всяко издание; промяна на методологията през годините; влошаване на резултатите на други страни.

Институтът прави извода, че техническите причини за подобряване на общото ни класиране само показват пропуснатите възможности.

Иначе лидерите по икономическа свобода и тази година запазват обичайното си подреждане - на първите места са Хонконг (със стойност на индекса 8,94 от възможни 10), Сингапур (8,65) и Нова Зеландия (8,53), а челната десетка се допълва от Швейцария, Австралия, САЩ, Мавриций, Грузия, Канада и Ирландия като всички са със стойност на индекса над 8. С оценка над 8 вече са и Дания, Литва и Обединеното кралство. На другия край на класацията са Венецуела, Либия и Судан, като повечето от страните на дъното са в условия на гражданска война, тежка икономическа криза или и двете.