България е на седмо място в Европейския съюз по годишен ръст на строителната продукция през февруари с повишение от 9,2%, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

На месечна основа произведената продукция в сектор "Строителство" у нас е нараснала с 1,5%.

Сред страните членки, за които са налични данни, най-голямо повишение на строителната продукция на годишна основа е отбелязано в Унгария (+48,1%), Словения (+40,3%) и Полша (+15,1%). Спад е регистриран в Испания (-4,7%) и Франция (-0,5%).

Спрямо януари най-силен ръст на строителната продукция е регистриран в Словения (+11,9%), Румъния (+9,8%) и Полша (+7,0%). Спад е отчетен в Испания (-0,9%), Чехия (-0,5%) и Финландия (-0,3%).

През февруари строителната продукция в еврозоната е нараснала с 3% спрямо януари, а в ЕС като цяло е отбелязан месечен ръст от 2,3%, сочат сезонно изгладените данни на Евростат.

Ръстът се дължи предимно на увеличението на гражданското и инженерното строителство съответно с 6,4% и 5,7%, докато при сградното строителство повишението е съответно с 2,1% и 1,5%.

На годишна основа произведената строителна продукция в еврозоната е нараснала с 5,2%, както и с 4,9% в ЕС като цяло.

Ръстът на строителната продукция както в еврозоната, така и в ЕС отново се определя най-вече от положителния темп при гражданското и инженерното строителство (увеличение със съответно 11,9% и 12,8%), докато при сградното строителство е регистрирано повишение от съответно 3,3% и 3,2%.