Европейското промишленото производство се е върнало към растеж през миналия месец, като в Европейския съюз е нараснало с 0,4 на сто, а в еврозоната - с 0,5 на сто в сравнение с май. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на страницата й.

През май, отново на месечна основа, промишленото производство и в двете зони остана без промяна.

На годишна база през юни продукцията на промишлеността е била надолу с 1,2 на сто и в ЕС, и в еврозоната, докато през май спадът бе далеч по-значителен - съответно с 2,1 на сто и 2,5 на сто.

В България промишленото производство е било с 0,7 на сто по-голямо през юни спрямо май, когато също на месечна база нарасна с 1,5 на сто.

Българската промишлена продукция обаче се е свила с 9,3 на сто през юни, отнесено към същия месец на 2022 г. Това все пак представлява забавяне на низходящия ход на родното промишлено производство, тъй като през май и април то спадна съответно с 11,3 на сто и 12,7 на сто. Сред страните от ЕС през юни по-голямо годишно намаление на промишленото производство е отчела само Естония (-12,7 на сто).

Графика: Евростат

Месечно сравнение по основни промишлени групи и по страни членки

В ЕС през юни, отнесено към май, производството на енергия е нараснало с 0,5 на сто, докато производството на дълготрайни потребителски стоки и на недълготрайни потребителски стоки е намаляло с 0,4 на сто, на капиталови стоки - с 0,7 на сто, а на междинни стоки - с 0,8 на сто.

За същия период в еврозоната производството на енергия се е повишило с 0,5 на сто, а производството на дълготрайни потребителски стоки, на капиталови стоки, на междинни стоки и на нетрайни потребителски стоки са отслабнали съответно с 0,1 на сто, 0,7 на сто, 0,9 на сто и 1,1 на сто.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-високи месечни увеличения на продукцията на промишлеността през юни са регистрирани в Ирландия (+13,1 на сто), Дания (+6,3 на сто) и Литва (+3,2 на сто). Най-голям спад е отчетен в Швеция (-5,3 на сто), Финландия и Малта (-3,3 на сто за всяка) и Белгия (-3 на сто).

Годишно сравнение по основни промишлени групи и по страни членки

В Евросъюза през юни т.г. в сравнение със същия месец на миналата година производството на енергия е намаляло с 8,9 на сто, на междинни стоки с 6,6 на сто, а на дълготрайни потребителски стоки с 6,5 на сто. Производството на недълготрайни потребителски стоки обаче е отбелязало растеж с 2,1 на сто, а на капиталови стоки - с 4,8 на сто.

В еврозоната производството на енергия е намаляло със 7,8 на сто, на междинни стоки - с 6,3 на сто и на дълготрайни потребителски стоки - с 5,2 на сто, докато производството на недълготрайни потребителски стоки е било нагоре с 0,2 на сто, а на капиталови стоки - с 4,4 на сто.

Най-голямо годишно намаление на промишленото производство през юни е регистрирано в Естония (-12,7 на сто), България (-9,3 на сто) и Белгия (-7,6 на сто). На другия край на скалата, страните с най-голямо увеличение са били Дания (+12,3 на сто), Ирландия (+8,3 на сто) и Словакия (+3,6 на сто).