През 2022 г. нивата на действителното индивидуално потребление (AIC-Actual individual consumption) в ЕС показват значителни разлики. Използван като мярка за материалното благосъстояние на домакинствата, AIC на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност (PPS), варира от 69% до 138% от средното за ЕС в страните от ЕС, сочат обобщените от Евростат данни.

Тази информация за БВП и потреблението на глава от населението се основава на ревизирани паритети на покупателната способност, уточнява Евростат.

Между 2020 г. и 2022 г. нивата на AIC са се увеличили в 18 държави от ЕС, най-вече в България (69% от средното за ЕС през 2022 г. в сравнение с 60% през 2020 г.), Хърватия (76% срещу 69%), Румъния (86% срещу 81% ) и Ирландия (94% срещу 89%).

Въпреки ръста, България има най-ниско ниво на AIC на глава от населението (31 на сто под средното за ЕС), следвана от Унгария (29 на сто под), Хърватия и Латвия (и двете с 24 на сто под) и Словакия (23 на сто под).

Индивидуално потребление на глава от населението, 2022 г.

Изображение: Евростат

Обратно, нивата на AIC са намалели в 7 страни от ЕС. Най-големият спад е регистриран в Дания (110 на сто през 2022 г. срещу 121 на сто през 2020 г.), Германия (118 на сто срещу 124 на сто) и Финландия (109 на сто срещу 114 на сто).

Според Евростат, както и в предходните години, Люксембург регистрира най-високото ниво на AIC на глава от населението в ЕС с 38 на сто над средното за ЕС, следван от Австрия и Германия (и двете с 18 на сто), Нидерландия (16 на сто) и Белгия (15 на сто). През 2022 г. девет страни от ЕС регистрират AIC на глава от населението над средното за ЕС.