Безопасен ли е трудът на европейските граждани? По данни на Евростат през 2018 година в ЕС са станали 2,4 милиона трудови злополуки без фатален край, довели до отсъствие от работа в продължение на четири или повече дни, предаде БТА. Инцидентите, приключили със смъртен случай по време на работа, са били 2954.

Значително по-голям е броят на мъжете в сравнение с жените, претърпели трудова злополука. През 2018 година при 78 процента от инцидентите без фатален край и при 96 на сто от смъртните случаи по време на работа става въпрос за мъже.

Друг начин за анализиране на информацията за трудовите злополуки е да се съотнесе броят на трудовите злополуки към броя на заетите лица, с корекция спрямо относителния размер на икономическите сектори на равнище ЕС - т. нар. стандартизиран коефициент на честота на инцидентите.

Стандартизираният коефициент на честота на инцидентите в ЕС е намалял през последните години в ЕС - от 2,87 смъртни злополуки на 100 000 работници през 2010 година до 2,21 през 2018 година.

За 2018 година най-висок е коефициентът в Люксембург (6,42 злополуки, довели до смърт), следван от Румъния (5,27), Латвия (4,69), Кипър (4,51) и Австрия (4,31).

България е на седмо място с малко под 4 смъртни случая на 100 000.

Най-нисък е показателят в Нидерландия (0,87), следвана от Германия (1,00), Финландия (1,28), Швеция (1,66) и Гърция (1,69).

Информацията на Евростат е публикувана по случай днешния Световен ден за безопасност и здраве при работа.