Нелегалната заетост все още е най-често срещаното от приетите "дребни нарушения" в Австрия - почти две трети (63%) от австрийците смятат това за нещо нормално, съобщи австрийската новинарска агенция АПА, на която се позова БТА.

Повече от една трета (37 на сто) от населението също така не смятат, че е проблем да се работи "на черно".

Това показват данните от представително проучване на базирания в Линц експерт по икономика и недеклариран труд Фридрих Шнайдер.

Австрийците са най-склонни да приемат недеклариран труд в областта на електротехническите услуги и ремонта на автомобили, но също така и грижи за красотата и масажи или татуировки, както и дейности, свързани с дома и градината.

Почти две трети от анкетираните заявяват, че работата "на черно" прави много неща достъпни. Всеки втори е посочил високата данъчна тежест като причина за недекларирана работа. Само 4 процента смятат, че трябва да се съобщава за такива услути. 79% от 1000 респонденти са на мнение, че държавата използва парите от данъци разточително.

Шнайдер оценява обема на недекларираната работа през тази година на 34,5 милиарда евро, т.е. около 7,5 процента от официалния БВП. Това е увеличение с 1,25 млрд. евро, или 3,8% процента в сравнение с 2023 г.

Според Шнайдер сенчестата икономика служи и като буфер за загубата на доходи поради инфлацията и по-високите цени на енергията. Две трети от стойността, създавана от недеклариран труд, идва от хора, които са самостоятелно заети или наети на официална работа и плащат данъци, но не плащат данъци за работата "на черно".

Най-големият губещ е държавата, която губи данъци и най-вече социалноосигурителни вноски, възлизащи на 1,5-2,5 млрд. евро годишно. Данъчните загуби обаче ще бъдат ограничени, според Шнайдер, тъй като парите, спечелени на в сенчестата икономика, веднага се изразходват в официалната икономика. Друг губещ са здравните застрахователи.

В сравнение са европейското ниво недкеларираният труд в Австрия има нисък дял от БВП. По-нисък е неговият дял само в Нидерландия и Люксембург. За разлика от тези страни, недекларираният труд е популярна практика в България, Румъния и Хърватия, където обемът му възлиза на около една трета от официалния БВП.