Най-голямата промяна в Плана е отпадането на инвестицията в парогазова централа и замяната й с инфраструктура за съхранение на енергия от 6000 мегаватчаса и на добив на геотермална енергия. Това заяви министърът на финансите Асен Василев на заседание на Комисия по въпросите на Европейския съюз.

По думите му към 15 март се очаква приключване на техническите преговори на България с ЕК по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

След това предстои НПВУ да мине през нормалните процедури на одобрение, добави Василев.

Може да започнем работа по Плана в момента, в който има техническо одобрение по него, дори преди официалното подписване, каза вицепремиерът.

В програма "Транспорт" на Плана има засилен фокус върху устойчивия транспорт - крайградски железници и влакове тип "Интерсити" и подобрение на обществения транспорт.

По-малки промени има при осигуряването на широколентов интернет в общинските центрове, развитие на ТЕТРА системата за комуникация при кризи и за дигитализация на "Български пощи".

В сектора здравеопазване на НПВУ е включено промяна на системата "112", за да се улесни работата й.

Отпадането на строеж на парогазови централи и газопроводи и замяната им с проекта за системата за батерии и тяхното разполагане ще струват около 1,5 млрд. лева. Търсенето и добивът на геотермална енергия ще струват около 200 милиона лева.

Проектът за разполагане на батериите е разработен с Министерството на енергетиката (МЕ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Батериите ще станат собственост на предприятие на МЕ и ще се разположат в подстанциите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Батериите ще могат да се наемат от други участници на пазара на енергия на пазарен принцип. Поставяме минимално изискване за зареждане на батериите - най-малко 7500 цикъла. Тоест, ако всеки ден се зареждат и разреждат - това са около 15 години. Няма изискване за типа батерии - в света те са няколко и този въпрос е отворен, каза Василев.

Батериите ще се произвеждат в България и това е въпрос на национална сигурност, каза Василев. Ако се наложи да завишим инвестициите за този завод, аз бих платил цената, за да имаме национална сигурност, заяви вицепремиерът. Разходите за съхранение на енергия ще са около 10 евро на мегаватчас, което е доста евтино, посочи министърът на финансите.

В момента се водят последните преговори за допълнителен анализ за сигурност на доставките на централите в Маришкия басейн. Трите големи централи в Маришкия басейн няма да бъдат закривани. Ще се закриват само централи, които не отговарят на екологичните стандарти, каквито са "Брикел" и "Бобов дол", посочи вицепремиерът.

В НПВУ сумата за получаване за програма "Транспорт" се запазва - парите, както казах, ще отидат за влакове тип "Интерсити" и за за градски железници, като за двата типа ще са нужни 640 милиона лева за 23-24 влака, уточни Василев.

Няма промяна в бюджета за развитие на широколентовата свързаност.

Ситуацията в Украйна не оказва директно влияние върху НПВУ. Ако бяхме приели в Плана да добавим парогазова централа и да се съгласим със затваряне на мощности, сега щяхме да сме в неизгодна позиция. Забавянето на НПВУ ни помогна да прокараме решения в полза на България, каза Василев.