АЕЦ "Козлодуй" увеличава с 20 млн. лв. вноските си в двата фонда - "Радиоактивни отпадъци" и "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения". Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова при представяне на проектобюджета на министерството като част от проекта за държавен бюджет на страната за 2021 г. пред съвместното заседание на комисиите по енергетика и регионално развитие и благоустройство към Народното събрание.

В проекта на бюджет на министерството за 2021 г. в програмен формат по думите на министъра са предвидени разходи в размер на 73 млн. 724 хил. лв., в това число ведомствени разходи в размер 13 млн. 304 хил. лв. и административни разходи за 60 млн. 419 хил. лв.

Петкова каза още, че по отношение на проекта за приходната част за 2021 г., приходите на министерството са увеличени с 20 млн. лева от увеличената от АЕЦ "Козлодей" вноска, възлизат на 171 млн. 768 хил. лв. при утвърдени 151 млн. 418 хил. лв. за 2020 година.

3e-news.net

"Стратегическата и основна цел на политиката на Министерство на енергетиката е да създаде на първо място условия, с които да гарантира енергийната сигурност на страната, на второ място да създаде такива условия за ефективно и екологосъобразно управление на енергийния сектор", обяви министър Петкова. По нейните думи постигането на тази цел са поставени три оперативни цели - гарантиране на сигурността на доставките на конкурентни енергийни пазари, ефективно и екологосъобразно енергийно развитие и ефективно управление на енергийните ресурси.

"Изпълнението на оперативните цели ще се осъществи чрез четири бюджетни програми като разходите за 2021 година са разпределени както следва: бюджетна програма енергийно ефективно функциониране на енергийните предприятия и инфраструктура - 1 млн. 988 хил. лв.; бюджетна програма сигурност при енергоснабдяването и управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения - 61 млн. 352 хил. лв.; бюджетна програма устойчиво енергийно развитие - 2 млн. 640 хил. лв. и бюджетна програма - подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложки изследвания - 2 млн. 287 хил. лв.", съобщи Петкова.

По бюджетна програма администрация са предвидени 5 млн. 455 хил. лв.