След 20 септември ще започне изплащането на добавка от 148,35 лв. с цел оказване на подкрепа за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия на уязвимите домакинства. Това каза на брифинг заместник изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) Таня Михайлова, цитирана от БТА.

Проектът "Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE" започна на 15 август и ще продължи до 30 ноември, каза Михайлова. Зам.-директорът обясни, че хората, които ще получат добавката, са семейства с доходи до определен средномесечен размер, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.

По думите на Михайлова целевата група е много мащабна - 320 хил. семейства в страната.

Тези семейства не трябва да предоставят никакъв документ, за да получат тази добавка, тя ще се изплати автоматично - или по банков път, или по пощата, поясни зам.-директорът. По данни, представени от Михайлова, от тези 320 хил. семейства повече от  290 хил. ще получат незабавно добавката, защото са получавали и други такива по банков път, а на останалите тя ще бъде изпратена по пощата.

Проектът "Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE" е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., с бенефициент АСП.