Програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" ще насърчава включването на всички страни и по-активното участие на малките и средни предприятия (МСП), съобщи по време на онлайн брифинг евродепутатът Цветелина Пенкова (С&Д), която е член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Депутати от Европейския парламент предстои да приемат тази седмица ключовата програма "Хоризонт Европа".

Тя ще бъде гласувана във вторник, ще разполага с общ бюджет от 95,5 млрд. евро, включително 5,4 млрд. евро от плана на ЕС за възстановяване "NextGenerationEU" и допълнително увеличение от 4 млрд. евро от многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС. Средствата по нея са разделени на четири основни стълба. Повече от половината или 55 на сто ще отиде за подпомагане на малки и средни предприятия. На въпрос от 3еNews - какъв ще е процентът съфинансиране за стимулиране на малкия и среден бизнес в България, Пенкова обясни, че това ще е различно за всеки отделен отворен прозорец за кандидатстване по програмата, но това ще се случва по старите правила на "Хоризонт 2020". Допълнителните фондове в условия на криза допускат по-голям дял съфинансиране, но при стандартните седемгодишни програми, което важи и за оперативните програми правилата за съфинансиране се запазват, посочи още евродепутат Пенкова.

По нейните думи, тук остава въпроса, доколко новата програма ще е по-атрактивна за българските малки и средни предприятия. Но всеки бизнес може да се възползва от новите възможности. Около 15% от инвестициите ще бъдат за иновации в Европа с участието на академичната общност, инициативи на университети, изследвания на образователни и академични институции. Останалите средства около 5-6% ще бъдат заделени за разширяване участието на инвестиционни хъбове.

Основни критерии при избор на проектите ще бъдат целите за борба с климатичните промени, а 30 на сто от средствата ще бъдат насочени към зелени инвестиции и прехода към кръгова икономика. Следващ много важен критерий ще бъде върховенството на правото и целите да се предотвратяват злоупотреби с евросредствата, както и защита на финансовите интереси на ЕС.

Програмата за научни изследвания 2021-2027 г. ще помогне на здравните системи на ЕС да се подготвят за бъдещи пандемии, а на промишлеността - за нейната декарбонизация и правене на иновации.

3е-news.net