БВП на един зает в нашата страна нараства с 3,0% спрямо 2018 година. Заетите лица в икономиката на страната през миналата година са 3,5336 милиона, а общият брой отработени часове е 5,8136 милиарда.

Структурата на заетостта по икономически сектори през 2019 година спрямо година по-рано показва увеличение на относителния дял на сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 33 6853,2 лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 20,4 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през миналата година се увеличава реално с 2,7% спрямо 2018 г.

Равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 29 335,6 лева от БДС средно на един зает и 17,3 лева за един отработен човекочас, докато в сектора на услугите всеки зает произвежда средно 31 416,4 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18,8 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска остава производителността на труда в аграрния сектор - едва 6 351,4 лева БДС на един зает и скромните 4,3 лева за един отработен човекочас.