Търсим общ подход за подпомагане на автобусните фирми, засегнати от икономическите последствия от пандемията COVID-19. Мярката 60/40 е променена за автобусните превозвачи на 80/20. Има предвидени и различни финансови и кредитни инструменти, както и данъчни облекчения, засягащи и този сектор. "Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" също дава възможности за подкрепа на автобусните предприятия. Това е заявил министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на днешната среща с представители на автобусните превозвачи, цитиран в съобщение от МТИТС.

"Необходим е постоянен диалог и взаимна чуваемост между министерството и бранша, за да бъдат начертани ясни и целенасочени мерки, подкрепени от държавата, които да подпомогнат бизнеса в тази трудна ситуация. В лицето на министерството имате партньор за намирането на административни и нормативни решения. Моето желание е да не делим компаниите на малки, средни и големи, а да търсим общ подход, засягащ всички предприятия", изтъкнал министър Росен Желязков.

Министърът е посочил, че съществуват възможности за европейско финансиране за подпомагане на автобусния сектор. Той е припомнил, че част от средствата по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" са прехвърлени към Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" на обща стойност 162.5 млн. лв., като се търсят още решения на ниво европейско финансиране.

От 1 до 15 юли автобусните превозвачи ще могат да кандидатстват за нов вид държавна подкрепа. За изплащане на 290 лв. компенсация за запазване на работното място на всеки техен служител. Предвидените средства са 40 млн. лева и ще се осигуряват по процедура "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

По време на разговорите превозвачите са представили своите предложения за прецизиране на досега действащите мерки, както и търсене на нови възможности за подпомагане на сектора. Обсъдени са били и промени в Закона за автомобилните превози, както и възможностите за инкриминиране на нерегламентираните превози.