Потребителските цени в страните-членки на ЕС-27 са се ускорили с 10.9% на годишна база през септември след ръст от 10.1% месец по-рано. Спрямо предходния месец цените в ЕС са се повишили с 1.2%, сочат окончателните данни на "Евростат".

В същото време инфлацията в еврозоната през септември 2022 г. също се е ускорила с 9.9% спрямо същия месец на 2021 г. Стойността е преразгледана надолу от предварително обявените 10% в началото на септември. Анализаторите не очакваха ревизия, пише Trading Economics.

Инфлацията във валутни съюз, въпреки ревизията надолу, все още е рекордно висока от началото на изчисляването на данните от "Евростат". Темпът на нарастване на потребителските цени в блока се ускори от 9.1% през август. Спрямо предходния месец потребителските цените в еврозоната са се увеличили с 1.2%, колкото и в ЕС-27.

За България "Евростат" отчита нарастване на инфлацията до 15.6% на годишна база* и с ръст от 0.7% спрямо предходния месец август. Така нашата страна заема 20-то място в ЕС по нарастване на инфлацията през отминалия септември.

Графика: Евростат

През септември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната има енергията (+4.19 процентни пункта), следвани от храни, алкохол и тютюн (+2.47 пр.п.), услугите (+1.80 пр.п.) и неенергийни промишлени стоки (+1.47 пункта).

Потребителските цени в еврозоната, с изключение на променливи фактори като цената на енергията, храната и алкохола (CPI Core индексът, наблюдаван от Европейската централна банка), са се повишили с 4.8% на годишна база миналия месец след ръст от 4.3% месец по-рано.

Цените на храните, алкохола и тютюна се повишиха с 11.8% след ръст от 10.6% през август. Ръстът на цените на енергията се ускори до 40.7% след повишение с 38.6% месец по-рано. Услугите са поскъпнали с 4.3%.

Най-ниска инфлация на годишна база през септември се наблюдава във Франция (6.2%), Малта (7.4%) и Финландия (8.4%). Най-висок ръст на потребителските цени е регистриран в Естония (24.1%), Литва (22.5%) и Латвия (22%).

В Германия годишната инфлация се ускори до 10.9% от 8.8% през август, в Италия - до 9.4% след 9.1%. в Испания се забави до 9% от 10.5%.

По-рано през деня Статистическата служба на Великобритания ONS обяви, че инфлацията в Обединеното кралство е скочила с 10.1% на годишна база през септември. Показателят се е върнал до юлската стойност, която стана най-високата от 40 години. Инфлацията се ускорява спрямо август, когато беше 9.9%. Анализаторите, анкетирани от "Блумбърг", очакваха средно 10% увеличение на потребителски цени миналия месец.

*Европейският стандарт - Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки, отбелязва НСИ.

По българския стандарт - Индекса на потребителските цени (ИПЦ), годишната инфлация за септември, както я отчете НСИ преди дни, достигна 18,7 на сто.