Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2023 г. е 1475,29 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. е 1412,20 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

През август средният осигурителен доход за страната е бил 1431,68 лева. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2022 до 31 август 2023 г. е 1400,41 лева.

НОИ съобщи, че в сряда, 15 ноември, ще се изплащат обезщетенията за безработица през този месец.