По-голямата част от вече готовите инсталации за производство на биодизел и био-етанол в момента бездействат Надеждите на мнозина инвеститори, че бизнесът с биогорива в България ще се окаже златна мина, се оказаха силно излъгани. Въпреки ангажиментите на страната ни към ЕС през 2008 г. 2% от общото потребление на горива да е от биопродукти тяхната употреба остана силно пренебрегната. Законово регламентираното изискване всички конвенционални горива да съдържат 5% биосъставка, което влезе в сила от началото на тази година, също не успя да раздвижи сектора. Така вместо очаквания разцвет на производството на биогорива, на който се разчиташе да съживи цели региони, този бизнес е на кота нула. По-голямата част от вече готовите инсталации за производство на биодизел и биоетанол в момента бездействат. Оттегляне Фабриката ни за производство на растително масло и биодизел край Видин изобщо не работи, защото няма пазар, каза управителят на фирма Екопроекти Стефан Димитров. Всичките ни мощности за производство на биоетанол са спрени, посочи и Радослав Шунк, изп. директор на фирма Евро-етил, която е една от първите с подобна инвестиция у нас. Много инвеститори, които имаха намерение да изграждат фабрики за производство на биогорива, започнаха да се оттеглят от България. Това каза Димитър Замфиров, председател на Националната асоциация по биогорива в България. Той даде за пример фирма Кристера, която е имала намерение да строи завод до Симитли. Проектът беше спрян, докато не се изясни законодателството в тази област, посочи Замфиров. Има и други членове на асоциацията, които са започнали процедури и са замразили своите проекти, допълни той. Информация за спрени инвестиции в инсталации за биогорва има и от областния управител на Плевен, каза още Замфиров. Пречки Основната причина целият този инвеститорски интерес да бъде тотално попарен са многото законови недомислия. Именно те правят невъзможно пазарното налагане на биогоривата, твърдят различни експерти от бранша. Така например при съхраняване на биогорива в данъчни складове митниците изискват гаранция, която се определя според акцизите на минералните горива. По закон обаче всички биогорива са с нулев акциз, посочи Замфиров. За да бъде признат нулевият акциз на биоетанола пък, се изисква той да бъде денатуриран в митнически склад, което променя неговите качества, посочи Радослав Шунк. След денатурацията био-етанолът не може да бъде смесен с бензини, което го прави непродаваем, допълни той. Акциз Нотификацията, която трябваше да се даде от ЕС за редуциране на акциза на смесите с биогорива с 3%, също все още не е получена. Така един от основните финансови стимули за използването на биосъставки от вносителите и производителите на конвенционални горива също е неприложим. Липсата на акредитирана лаборатория, която да проверява дали горивата съдържат 5% биокомпонент, е друга немалка пречка за развитието на този бизнес. Според шефа на Държавната агенцията за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Борислав Георгиев, към която трябва да е лабораторията, тепърва ще бъде проведен търг за нейното оборудване. Това означава, че най-рано догодина изискването за използване на биогориво ще започне да се контролира. Констатация Агенцията обаче вече е констатирала, че в горивата не се съдържа биосъставка от 5%. Това пише в официално писмо на ДАМТН до Националната асоциация по биогорива. В него е посочено, че на агенцията не е възложено извършването на контрол за задължителното смесване с биогорива. Този контрол би трябвало да се извършва от министъра на икономиката и енергетиката, но до момента от него не е наложена нито една санкция. Загуби Заради всички тези неуредици инвеститорите в производство на биогорива търпят огромни загуби, посочи Замфиров. В момента всички членове на асоциацията изготвят оценка на тяхната стойност. Когато тя бъде готова, ще обмислим дали можем да имаме претенции към държавата чрез завеждане на съдебно дело, посочи той.