Подготвя се процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на консултант по проекта за създаване на Български енергиен холдинг. Това каза за Агенция “Фокус” Ива Петрова - директор на Дирекция “Енергийни пазари и преструктуриране” в Министерство на икономиката и енергетиката. Обществената поръчка ще бъде обявена скоро, при провеждането й ще бъдат спазени абсолютно всички изисквания за прозрачност, максимално насърчаване на конкуренцията, които са предвидени в закона, както и всички процедурни разпоредби на Закона за обществените поръчки, подчерта Ива Петрова. Тя поясни, че ефективната и ефикасна реализация на проекта за създаването на Български енергиен холдинг изисква много специализирани знания и специфична експертиза в областта на енергетиката, а също така и в областта на корпоративното управление. В България липсва опит за подобен тип консолидация на дружества и същевременно, отчитайки значението на енергетиката за икономиката като цяло, към осъществяването на проекта трябва да се подходи много внимателно. Решението на Министерски съвет от 13-ти февруари тази година за преструктуриране и консолидация на пет енергийни дружества - Мини “Марица изток”, ТЕЦ “Марица изток 2”, АЕЦ “Козлодуй”, Националната електрическа компания и “Булгаргаз” с едноличен собственик на капитала - държавата оторизира и използването на консултантска подкрепа в подготовката и създаването на Българския енергиен холдинг, поясни Ива Петрова. Тя допълни, че избраният консултант по проекта ще даде детайлен график как ще се случи на практика регистрацията и създаването на холдинга и респективно ще извърши всички подготвителни дейности по реалното създаване на холдинга. Тъй като холдингът е реална необходимост, визията на Министерство на икономиката и енергетиката е нещата да се случват максимално бързо, при отчитане на обективно необходимото време така, че те да случат качествено, посочи още Ива Петрова.