БСК представи сравнителен анализ на развитието на електронното правителство в България и Естония. Ето какви са само фактите около двете администрации. България 2002 г.: Приета е Стратегия за електронно правителство. 2011 г.