Към момента по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) са обявени 29 процедури на стойност над 1.64 млрд. лв. (над 47% от ресурса на програмата), съобщават от economic.bg. В изпълнение са 46 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 786 млн. лв., които представляват 22.7% от бюджета на ОПОС.