Печалбата преди данъци, лихви и амортизации за периода е над 161 милиона лева с близо 4 милиона лева повече от първото полугодие на 2106 година.

Компанията отчита ръст на приходите както в мобилния, така и във фиксирания сегмент, като приходите за първо полугодие на 2017 г. възлизат съответно на 247 милиона лева от мобилни линии и малко над 174 милиона лева от фиксирани линии.

Клиентите на мобилни услуги в края на юни 2017 г. са 3 135 000 - със 72 хиляди повече от същия период на миналата година.

Клиентите на фиксиран интернет на компанията достигат 444 000 в края на полугодието.