След като през 2010 г. за малко не се стигна до сключване на сделка за продажбата на Телефонната палата в София на ирландската инвестиционна група West Incorporated, шест години по-късно се прави нов опит сградата да намери нов собственик. Кандидатите могат да подават заявления за участие в търга до 15 март 2017 г. Той ще се проведе по задание на собственика Българска телекомуникационна компания ЕАД.