В изказването късно снощи Пул посочи пет ключови грешки, заради американската икономика се намира на прага на рецесията. При това четири от тях са допуснати от професионални играчи.
Според Пул първата грешка е извършена от обикновените американци, взели ипотечен кредит, който не са в състояние да изплащат. Втората грешка е допусната от ипотечните брокери, които са предлагали на клиентите си неподходящи за тях заеми. По-конкретно те са предлагали кредити с плаваща лихва, след което мнозина не са били в състояние да се разплащат при увеличението на ставките. Третата грешка е допусната от инвестиционните банки, които бързо се захванаха с масова секюритизация на ипотечните кредити без задълбочена проверка на обезпечението на ценните книжа. Своя лепта са внесли и рейтинговите агенции, които поставяха високи оценки на ипотечните книжа. Петата грешка е допусната от инвеститорите, които са повярвали на тези рейтинги и масово купуваха книжата.
Между другото Уилям Пул отбеляза, че ръстът на американската икономика ще продължи и през тази година и до рецесия едва ли ще се стигне. "Преобладаващата част от фундаменталните показатели са достатъчно силни и през 2008 година може да се стигне до ускоряване на ръста", посочи Пул. Уилям Пул е смятан за един от най-влиятелните представители на Фед. През започналата година в резултат на ротация той няма да има право на глас при определянето на основния лихвен процент в САЩ, докато през миналата гласуваше неизменно за понижаване на ставката.