Министерството на околната среда и водите отправи покана към осем общини да реализират втора фаза на проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа със средства от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.