Днес Комисията за защита на конкуренцията постанови решение, с което разрешава на БТК ЕАД да придобие контрол върху групата на НУРТС България АД (НУРТС), съобщи антимонополният орган.