Зеленото е новото черно. Да, този израз трябва да е ясен на всички, които днес се занимават с бизнес и финансиране на проекти. Зеленото е на мода из цяла Европа и няма връщане назад. Самата философия за устойчиво развитие вече е начин на мислене, който се въвежда във все повече корпоративни среди както на Запад, така и постепенно на Изток. Но тази философия далеч не е нова за ПроКредит Банк, които систематично следват своите зелени политики вече 20 години. Служителите и мениджърите в банката наистина вярват в зелените политики и това си личи по дейностите, които имат в насока за зелени инвестиции.

В енергийната сфера, финансовата институция бе една от първите, които се впуснаха в дълбоките и недотам познати тогава води на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). През 2018 година ПроКредит Банк построиха първата си фотоволтаична инсталация за собствено ползване, която се намира на покрива на офис сградата на клона им в Пловдив. Тя бе изградена с подкрепата на Соларити БГ и продължава да е успешен пример не само за производство на електроенергия, но и за опазване на околната среда чрез спестяване на вредни парникови емисии. За да се стигне до този етап обаче пътят не бе никак лесен. ПроКредит Банк изготви документацията и проведе професионални търгове с една цел - избор на най-подходящия изпълнител за изграждането на първата покривна фотоволтаична система. С поглед назад сега се доказва, че всъщност изборът на Соларити БГ е бил печеливш, а избраните технически решения, инвертори и модули са си заслужавали вложените усилия и средства.

Покривната фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) е с инсталирана мощност от 20 kW и, в зависимост от сезона, може да покрива до 70% от потреблението на електричество на сградата, както и да спестява по 13 тона въглеродни емисии годишно. И това е ефектът само от една инсталация, на един покрив - или както казват предприемачите - "с малки стъпки се постигат големи цели". Именно покривните фотоволтаични централи са и един от топ приоритетите за подкрепа в цяла Европа. Реално тези проекти работят в подкрепа на местната икономика, създават се работни места за специалисти в тази сфера, и чрез тях се предприемат необходими стъпки за опазване на климата.

След успешното начало на първата фотоволтаична централа на ПроКредит Банк бе даден старт и на втората, която бе изградена върху покрива на централното им управление в столицата. С натрупания опит в тези проекти банката стигна до заключение, че друго предизвикателство в процеса на изграждане на фотоволтаичен проект е свързано с обемната административна дейност по осъществяването на тези проекти. Тежката бюрокрацията реално може да откаже редица инвеститори от подобни начинания. Затова от банката решиха, че могат да облекчат желаещите да изградят такъв проект като им подадат ръка в името на устойчивия бизнес и бъдещето на планетата ни.

Когато опитът и целите вървят ръка за ръка

Именно придобитите лични познания и впечатления при експлоатацията на фотоволтаици, позволи на банката да създаде специален продукт, предназначен за бизнесите, които вярват в зеленото бъдеще и искат да инвестират в такива централи. През 2019 г. съвместно със Соларити БГ, ПроКредит Банк създаде първия продукт за цялостно решение за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено ползване. В рамките на продукта е включено всичко необходимо откъм документация, а това улеснява изключително много всеки инвеститор. На желаещите да инвестират във ВЕИ проекти не се налага да отделят човешки ресурси и време, а могат да ползват едно напълно готово решение, отговарящо на техните виждания за устойчивост и да намали сметките им за ток. Разбира се, всеки проект се разглежда и преценява спрямо конкретния обект, за да е ясно дали е изцяло приложим, или е необходимо нещо да се промени в конструкцията на модулите, или пък във финансовия модел. Срещу фиксирана месечна вноска от 1500 лв. и за срок от 60 месеца, ПроКредит Банк предоставя на своите бизнес клиенти цялостно решение за изграждане на фотоволтаични централи за собствено ползване с мощност 50 kW върху покривни конструкции.

Инвестирайки в това решение, дадената фирма на практика ще получава електроенергията на цена от едва 0.07 лева за киловатчас, като това е средна цена за 25 години напред. Фотоволтаичната система не се нуждае от особена поддръжка и инвестицията се очаква да се възвърне за 4 години, изчисляват експертите.

Всички виждаме колко поскъпна в последните месеци тока на свободния пазар, и каква несигурност води със себе си това. Все повече компании се ориентират към подобни фотоволтаични проекти, тъй като всеки би искал да получава тока в офиса си за 7 стотинки, а не да заплаща по 47 стотинки на киловатчас към други дистрибутиращи компании и търговци.

Техническите изисквания са важни

За правилното изграждане и ефективността на производството на една фотоволтаична централа е важно инвеститорът да предостави допълнителна информация, касаеща както потреблението на електроенергия, така и типа, и спецификата на покрива, на който ще бъде инсталиран проектът.

Инвеститорът трябва да представи товаров профил за 12 месечен период, който се предоставя от доставчика на електроенергия. Товаровият профил представлява справка за потреблението на електроенергия по дни и часове. Все пак е важно да се знае, колко ток, кога точно потребява дадена фирма, и дали може да ограничи този си тип разходи в сегашните смутни за бизнеса времена.

Тук се включват експертизата и опитът на Соларити БГ. Именно техните специалисти могат правилно да анализират потреблението на инвеститора, както и да оразмерят и проектират соларната инсталация, така че покривната площ да бъде правилно усвоена. С вече изготвената проектна документация от Соларити БГ, инвеститорът може да кандидатства към съответната община за разрешително за строеж на фотоволтаична електроцентрала.

>Повече детайли за инсталацията на собствена фотоволтаична централа може да намерите на сайта на Соларити БГ, а за помощ при финансирането на такава - на страницата на ПроКредит Банк.<

Истината е, че реално когато една подобна инвестиция не се планира рационално и първоначално не се изгради качествено, тя може да се превърне във финансово бреме. Затова е добре експертите на ПроКредит Банк и Соларити БГ да се заемат с тази задача, а инвеститорът да се фокусира върху бизнеса, който развива. А целта на всички е една - по-стабилна цена на електроенергията и намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда. И така стъпка по стъпка, зеленият начин на мислене става модерният подход, които е тук, за да остане.


Материалът е предоставен от ProCredit Bank.