В резултат на мекото време през февруари изтеглените количества газ от газохранилищата в Европа бяха много ниски. В края на месеца запасите от газ бяха на рекордно високи нива за този период от годината. В общи линии няма никакви тревоги, че до 2025 г. ще бъдат натрупани достатъчно запаси, за да се отговори на търсенето през следващата зима. Това смята Анди Зомер, директор "Фундаментален анализ и моделиране" в "Акспо Салюшънс". Зомер прави анализ за перспективите пред енергийните пазари, с който текст БТА разполага.

Обвързвайки ценовото състояние на газовия пазар в Европа с рентабилността на въглищните електроцентрали и динамиката на пазара на въглеродни емисии, той заключи следното: "В Европа цените на природния газ вече бяха паднали толкова ниско, че почти всички въглищни централи изпаднаха от "класацията" по икономически критерии. Това доведе до значителен спад в използването на въглища и едновременно с това до значително намаляване на въглеродните емисии в системата".

Анди Зомер припомня, че "мечите" настроения (за очакван спад) на цените на европейския енергиен пазар са преобладавали през по-голямата част от февруари, обосновани и от метеорологичните условия. Въпреки това, цените в края на месеца започнаха да растат внезапно, пише Зомер.

Причините за бичите настроения, според него, се дължат на първо място от решението на САЩ да наложат санкции на "Сибирската въгледобивна енергийна компания" (СУЕК), която е сред водещите руски износители на въглища.

"Макар да не считаме, че това би имало някакво значение за Китай, Индия или Турция - основните клиенти на Русия в този момент - то все пак би могло да ускори процеса на отказ на Южна Корея от закупуване на руски въглища. Ако вместо това страната се насочи към колумбийски или южноафрикански въглища, свръхпредлагането на атлантическия пазар може да се намали, особено ако това съвпадне с покупката на колумбийски въглища от Китай, както беше обявено по-рано тази година," допуска анализаторът.

Втората причина за обрата в настроенията на енергийните пазари той търси в наличието на спекулативен капитал на газовия пазар, както и на този за търговия с въглеродни квоти.

"Цените на природния газ и на въглеродните емисии отбелязаха спад не само заради "мечите" фундаментални фактори, но и заради спекулативните пари, които яхнаха тази вълна. Може би е била необходима само тази малка искрица от "бичи" импулс (очаквания за растеж) за цената на въглищата, за да се провокира първата вълна на извличане на печалба - въпреки че основната връзка между газа и въглеродните емисии вече е доста слаба, тъй като газът вече ясно изпреварва въглищата в производството на електроенергия," обяснява Зомер.

Според него е още рано да се прецени дали промяната в настроенията е устойчива и дали е сигнал за трайно възстановяване на цените на енергийните пазари. До голяма степен, според вижданията на "Акспо", това ще зависи до голяма степен от условията на търсенето и предлагането на газовия пазар.

"Ще се възстанови ли газовият баланс, като се привлече по-голямо търсене от Азия, което ефективно да ограничи предлагането на втечнен природен газ в Европа? Или ще трябва да се стимулира допълнителното търсене в Европа чрез замяна на електроцентралите на лигнитни въглища в класацията по икономически критерии? И тъй като отговорите на тези въпроси се отразяват на въглеродните емисии и на крайните доставчици на електроенергия, все още имаме известни колебания дали да обявим "мечия" цикъл за приключил," казва в заключение Анди Зомер от "Акспо Салюшънс".

"Акспо Салюшънс" е сред водещите компании за доставки на обществени услуги в Швейцария и сред големите компании в международната търговия с енергия. Компанията оперира в 40 държави в Европа (включително и в България), Северна Америка и Азия.