Според готвени промени в Закона за въздуха, които трябва да бъдат разгледани от Народното събрание, общините ще трябва да изготвят наредби за въвеждане на нискоемисионни зони. Целта на промените е от юни 2022 г. да ограничат движението на цапащи атмосферата автомобили в градовете. 

Големите общини и населени места биха могли да отговорят на това със "зелени коридори" за автомобилите или както се обсъжда възможност в София - с въвеждане на такса "задръстване", която да предхожда тези нискоемисионни зони. По европейския проект Innoair освен купуване на електробуси, в София се предвижда и изготвяне на анализи за зелени коридори и нискоемисионни зони, изброи пред "24 часа" възможните мерки за ограничаване замърсяването на въздуха заместник-кметът по транспорта в столицата Кристиан Кръстев. 

Как обаче малките общини биха се справили с въвеждането на нискоемисионни зони?

В община като Своге заместник-кметът ѝ Илия Богданов очертава други проблеми - например продължаващото и преобладаващо ползване на твърди горива за отопление. "Основно нагласите на хората трябва да бъдат променяни, за да преминават на други енергоизточници за отопление. Желателно е предстоящите промени, ако такива бъдат правени, да се помисли много сериозно как практически да действат определени стимули за гражданите и домакинствата, което да ги подтикне към други незамърсяващи енергоносители".

Заместник-кметът на община Своге Илия Богданов беше потърсен във връзка с проведена анкета в подкаст новините на Dir.bg, в която 45 % отговориха с "Не" на въпроса "Ще ползвате ли градския транспорт, за да не плащате такса "задръстване"? Чуйте какво каза той в подкаста "С какво ще запомним този ден?". С него разговаря Елза Тодорова: 

Богданов акцентира, че в малките общини не транспортът е основния проблем на замърсяването на въздуха.

"В град като Своге - където живеят 10 000 души, а заедно с останалите населени места в общината, броят им е 20 000, ако от края на март-април нямаме никакви проблеми по отношение на замърсяването на въздуха, то в отоплителния период този проблем при нас съществува. Тук за газ, за съжаление, не можем да си мечтаем, още няма магистрален газопровод или отклонения, които да могат да се ползват и за битови нужди. Въпросът е много сериозен и трябва да бъде разгледан цялостно - иска ли държавата да се грижи за въздуха, за околната среда, значи трябва да бъде разработена система, която да дава възможност на общините да имат и финансов ресурс, с който да подобряваме тези параметри", коментира Богданов.

Що се касае до градския транспорт, който да бъде евентуална алтернатива на замърсяващите автомобили, то в Своге транспортът е междуградски и междуселищен - в града за придвижване, когато не са с лични автомобили, хората ползват предимно таксита на газ. Възможност е например да се премине на автомобили от междуградския транспорт, които са от висок клас.

"Но всичко това върви с една стройна политика и стройна програма, която е финансово обезпечена. Ние с нашия скромен бюджет не можем да си позволим да закупим автобус, който е последен писък на модата и е екосъобрзаен. Няма как, трябва да натоварим данъкоплатците, за да имаме ресурса", обяснява Богданов. 

Според него идеята да се намали замърсяването на въздуха звучат "добре и пожелателно", но е необходимо и да се обезпечи "с реалистична програма и подкрепена със съответните финансови средства".