Без отстъпление и все по-високи цени и през миналата седмица на европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред". Стойностите са средно с 20 евро по-високи от отчетените по същото време на миналата година. Постигането на 80 евро за MWh от доста време изглежда нещо обичайно.

Сигналът за стремеж от над 80 евро за MWh беше даден още в началото на миналата седмица. С ден за доставка 15 юни стойностите тръгнаха нагоре като повишението варираше от 2.4 евро за MWh до 74.64 евро за MWh (вкл. за Българската независима електроенергийна борса, БНЕБ). Цената нарасна с 11.3 % за електроенергийната борса в Германия, до 82.61 евро за MWh, сочи статистиката на интернет платформата energylive.cloud.

Въпреки много слабото увеличение с 2 % и 2.8 %, стойностите на Иберийския пазар (Испания и Португалия) скочиха до 90.95 евро за MWh и 90.72 евро за MWh. Доста различни останаха ценовите нива в сегмента "ден напред" в страните, с които имаме физическа граница - Румъния (76.30 евро за MWh, ръст с 9% спрямо ден за доставка 14 юни) и Сърбия (81.89 евро за MWh, ръст с 12.1%).

На повечето пазари с ден за доставка 16 юни бяха отчетени още по-високи нива - над 85 евро за MWh (Франция - 86.85 евро за MWh, Белгия и Нидерландия - 87.84 и 87.62 евро за MWh съответно). Испания и Португалия останаха рекордьори с 94.63 евро за MWh. Най-ниска постигна цена бе отчетена на БНЕБ - 81.1 евро за MWh.

С ден за доставка 17 юни цените на европейските електроенергийни борси демонстрираха разнопосочна търговя, като БНЕБ бе отчетен скок от 6 % спрямо предходната търговска сесия в този сегмент - до 85.94 евро за MWh. Още по-висока бе стойността, достигната на гръцката HENEX - 86.21 евро за MWh. Иберийския пазар запази първенството си с цена от 93 евро за MWh, а Нидерландия, при отчетен спад с 11.2 до 77.82 евро за MWh се отличи с най-ниска стойност. Спрямо година по-рано ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" са по-високи с около 20 евро за MWh.

Разнопосочната търговия се запази и с ден за доставка 18 юни, на пет от пазарите бе отчетен спад, но като цяло стойностите останаха близки до предходния ден.

Борсите реагираха с намаление до 72 - 75 евро за MWh през първия от почивните дни - 19 юни. На БНЕБ бе отчетена най-ниската стойност от всички европейски електроенергийни борси - 48.56 евро за MWh - понижение с 39.2 % спрямо 79.83 евро за MWh в последния работен ден на миналата седмица. За сравнение на гръцката HENEX постигнатата цена 70.25 евро за MWh. В този диапазон са и нивата, отчетени на румънската (68.19 евро за MWh) и сръбската (71.44 евро за MWh) борси.

Не така изглеждаха електроенергийните борси с ден за доставка 20 юни, неделя, когато отново бе наблюдавана разнопосочна търговия, с преобладаващо понижение, но на БНЕБ бе отчетен ръст с 38.2 % до 67.12 евро за MWh.

В същото време на гръцката електроенергийна борса бе отчетена най-високата цена на европейските борси - 86.79 евро за MWh. На повечето пазари стойностите варираха - от 52.63 евро за MWh (Испания и Португалия) до над 58 евро за MWh (Германия, Чехия, Румъния, Унгария и др.).

Търсене на електроенергия, слънце и вятър

През втората седмица на юни производството на вятърна енергия е нараснало на Иберийския пазар и то със 17 процента спрямо първите дни на юни, но пък е спаднала с над 35 процента във Франция. По-слаб е спадът в Германия - над 2 %. Предварителните данни за предходната седмица от 14 юни показват по-високо производство, но като цяло досега вятърната енергия остава с по-слабо участие спрямо миналогодишните данни. Това може да се отчете и за слънчевите мощности. През миналата седмица очакването е за повишение на пазарите в Германия и Франция между 10 и 20 процента.

Търсенето на електроенергия се е увеличило почти на всички електроенергийни пазари в различните сегменти - в Италия с над четири процента, а в Германия, Италия и Португалия между три до пет на сто.

По данните на Електроенергийния системен оператор по-високо търсене се очертава и на българския пазар - потреблението расте с 3.4 на сто спрямо миналата година.

Трябва да се отбележи, че това са фактори, чието значение е доста неустойчиво по отношение на ценовите нива в сегмента "ден напред". Определено търсенето на мотиви за по-високите ценови нива в този толкова важен сегмент трябва да се търси по-дългосрочните тенденции на икономиката, която в момента се диктува не толкова от пазара, колкото от намесата в него с директиви, подкрепящи енергийния преход.

3e-news.net