Възобновяемите енергийни източници са били водещ източник при производството на първична енергия (41 процента) в страните от Европейския съюз през 2021 г. Следват ядрената енергия (31 процента), твърдите горива (18 процента), природният газ (6 процента), суровият петрол (3 процента) и други източници (0,2 процента). Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, предаде БТА.

Източници за производство на енергия в страните от ЕС

В България 24,4 процента от първичната енергия през 2021 г. е генерирана от възобновяеми енергийни източници. При производството й у нас най-голям е бил делът на твърдите горива (39,4 процента) и на ядрената енергия (35,4 процента), по данни на Евростат.

През 2021 г. цялата първична енергия в Малта е произведена от възобновяеми източници. В редица други страни от ЕС те са водещ източник на енергия, с дял от над 95 процента - Латвия (близо 100 процента), Португалия (98 процента) и Кипър (96 процента).

Твърдите горива са основен източник на първична енергия в Полша (72 процента), Естония (56 процента), и Чехия (45 процента).

Природният газ е с най-голям дял в Нидерландия (58 процента) и Ирландия (42 процента), но водещи при генерирането на първична енергия в страната са възобновяемите енергийни източници и биогоривата - общо 49 процента

Дания е страната от ЕС с най-висок дял на суровия петрол при производството на първична енергия (35 процента), но водещи в страната са възобновяемите енергийни източници и биогоривата - общо 48 процента.

Производството на енергия в ЕС покрива само 42 на сто от потреблението

През 2021 г. произведената енергия в страните от ЕС покрива само 42 процента от енергийното им потребление. Това налага вноса на енергия от други държави.

Петролните продукти (суровият петрол е водещ при тях) съставляват почти две трети от целия внос на енергийни суровини в Евросъюза през 2021 г. (64 процента), следван от природния газ (25 процента) и твърдите изкопаеми горива (6 процента).