Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България отбеляза рекорден ръст на нетната печалба от 60,4 на сто през 2021 г., достигайки ниво от 284,5 млн. евро. Това показва ежегодният анализ на индустрията, изготвен от агенция "Сий Нюз" (SeeNews) и адвокатско дружество "Гугушев и партньори", предаде БТА. Докладът включва финансов анализ, обхващащ тригодишния период 2019-2021 г., изчерпателен преглед на промените в нормативната рамка, както и информация за възможностите за финансиране на ВЕИ проекти на европейско и национално ниво.

Анализът обхваща 1869 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка, строителство, инженеринг и разработване на проекти за електроцентрали, генериращи възобновяема енергия, както и с производство на батерии, двигатели, турбини и друго оборудване за възобновяеми енергийни съоръжения.

Благодарение на повишеното търсене на алтернативни енергийни източници, както и покачването на цените на електроенергията, оперативните приходи в сектора скачат с 41 на сто до 1,5 млрд. евро през 2021 г.

Динамичността в броя на новосъздадени компании сочи към нов пик - през 2020 г. са създадени 172 нови ВЕИ компании, а през 2021 г. - 153. Тези цифри почти съвпадат с отчетените в периода 2008-2012 г., когато инвестиционната активност в сектора на възобновяемата енергия в България процъфтява.

След стагнацията, отбелязана през 2020 г. в броя на заетите, през 2021 г. служителите се увеличават с 3,1 на сто до 5058 души. Сегментът на строителство, инженеринг и/или разработване на ВЕИ проекти бележи най-голям ръст в броя на служителите - 26,6 на сто в сравнение с 2020 г. Това покачване потвърждава тенденцията за засилен интерес към алтернативните източници и изготвянето на проекти в последните години, посочват експертите.

Що се отнася до разходите за заплати на ВЕИ компаниите, през 2021 г. те са се увеличили с 18,5 на сто. Осигурителните вноски на бранша следват тенденцията и също са се увеличили с 11 на сто на годишна база.

Германия и Италия продължават да бъдат водещите чуждестранни инвеститори в сектора на възобновяемата енергия в България, като близо една от всеки три компании има германска или италианска компания-майка. Същевременно италиански инвеститори не са направили нито една нова инвестиция през 2021 г., докато Германия отбелязва една нова инвестиция. Топ 10 на чуждестранните инвеститори се допълват от компании от Австрия, Чехия, Гърция, Люксембург, Унгария, Франция, Кипър и Турция.